Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

 

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA

Broj: 01-30-14701/23

Zenica. 22.09.2023. godine

Na osnovu člana 26. stav 1. alineja 15. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 11/16 i 9/19), direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, donosi

ODLUKU

o poništenju Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos

I

Poništava se Javni oglas za prijem radnika u radni odnos, broj: 01-30-12230/23 od 14.08.2023. godine objavljen u Dnevnom listu „Oslobođenje" dana 14.08.2023. godine iz proceduralnih razloga, i to za pozicije:

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

  ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

                      ZENICA

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 26/16, 89/18 i 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 9/23), člana 6. i člana 7. Pravilnika o radu broj: 01-100-52-442/21 od 28.10.2021. godine i broj: 01-100-81-709/22 od 27.07.2022. godine, člana 2. i člana 6. Procedura za provođenje postupka prijema u radni odnos u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-100-71-635/22 od 08.04.2022. godine i Odluke o potrebi prijema u radni odnos, broj: 01-30-12204/23 od 09.08.2023. godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, raspisuje

  

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

broj: 01-30-12230/23 od 14.08.2023. godine

 

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA

Broj: 01-30-1 1781/23 (A.P.)

Zenica. 01.08.2023. godine

Na osnovu člana 26. stav 1. alineja 15. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 11/16 i 9/19) i člana II Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka Vlade Zeničko- dobojskog kantona, broj: 02-30-3734/23 od 09.03.2023. godine, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko- dobojskog kantona, donosi

ODLUKU

o poništenju Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos

I

Poništava se Javni oglas za prijem radnika u radni odnos, broj: 01-30-15096/22 od 28.10.2022. godine objavljen u Dnevnom listu „Oslobođenje" dana 28.10.2022. godine i to za pozicije:

  1. "Samostalni stručni saradnik iz oblasti farmacije” 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca
  2. "Kontrolor izvršenja ugovora sa zdravstvenim ustanovama - mjesto obavljanja: Zenica" - I (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca
  3. "Samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove" - I (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca
  4. "Knjigovođa materijalnih troškova - blagajnik” I (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 30 (trideset) dana
  5. "Referent za obradu recepata” - I (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 30 trideset dana
  6. "Referent za sprovođenje zdravstvenog osiguranja” 3 (tri) izvršioca na neodređeno vrijeme uz probni rad od 30 (trideset) dana mjesto rada: Doboj Jug, Zavidovići i Žepče
  7. "Rukovodilac poslovnice Maglaj" - (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Svi osiguranici koji su osigurani preko Zavoda zdravstvenog osiguanja, mogu ovjeriti svoje knjižice u svim poslovnicama u Zeničko-dobojskom kantonu svakim radnim danom ( Ponedjeljak - Petak ) od 7:00 h - 15:00 h. Ostale informacije o uslugama zdravstvenog osiguranja mogu dobiti od 07:00 h - 15:00 h svakim radnim danom ili na telefon 032 466 285 ili na email kzzo.ze@zzozedo.ba.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja