Sve informacije o zdravstvenom osiguranju možete dobiti pozivom na broj 032/466-285
Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na sjednici, održanoj dana 26.07.2022. godine je donijela Odluku o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i načinu propisivanja i izdavanja lijekova broj: 02-33-11587/22 od 26.07.2022. godine. Primjena Liste lijekova prema ovoj Odluci počinje od 22.08.2022. godine.
Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na sjednici, održanoj dana 28.10.2022. godine je donijela Odluku o izmjeni Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i načinu propisivanja i izdavanja lijekova (broj : 02-33-16031/22) i ista je objavljena u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona broj: 20/22.
Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na sjednici, održanoj dana 09.03.2023. godine je donijela Odluku o izmjeni Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i načinu propisivanja i izdavanja lijekova broj: 02-33-3723/23 od 09.03.2023. godine i ista je objavljena u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona broj: 4/23. Primjena Liste lijekova prema ovoj Odluci počinje od 27.03.2023. godine.
U skladu sa članom 8. Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i načinu propisivanja i izdavanja lijekova (,,Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 14/22, 20/22 i 4/23), Saglasnosti Ministarstva zdravstva broj: 11-33-1188-11/22 od 25.07.2023. godine i najnovijim maksimalnim cijenama lijekova koje je dana 05.06.2023. godine utvrdila Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, od 13.08.2023. godine primjenjuje se Lista lijekova Zeničko-dobojskog kantona sa usklađenim nivelisanim cijenama lijekova.
U skladu sa članom 8. Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i načinu propisivanja i izdavanja lijekova (,,Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 14/22, 20/22 i 4/23), Saglasnosti Ministarstva zdravstva broj: 11-33-11901/24 od 10.07.2024. godine i najnovijim maksimalnim cijenama lijekova koje je dana 31.05.2024. godine utvrdila Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, od 22.07.2024. godine primjenjuje se Lista lijekova Zeničko-dobojskog kantona sa usklađenim nivelisanim cijenama lijekova.
 
Esencijalna lista Zeničko-dobojskog kantona

Pogledaj listu lijekova