Sve informacije o zdravstvenom osiguranju možete dobiti pozivom na broj 032/466-285
Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na sjednici, održanoj dana 26.07.2022. godine je donijela Odluku o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i načinu propisivanja i izdavanja lijekova broj: 02-33-11587/22 od 26.07.2022. godine. Primjena Liste lijekova prema ovoj Odluci počinje od 22.08.2022. godine.
 
Esencijalna lista lijekova sa primjenom od 22.08.2022. godine

Pogledaj listu lijekova