Zavod zdravstvenog osiguranja ovjerava zdravstvene knjižice do 15:00 h svakim radnim danom.

Odluke i Uputstva

Klikni da zatvoriš ili otvoris listu.

Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju refundacije medicinski sanitarnih potrebština za specifične slučajeve u uslovima kućnog lijecenja.     
Pravilnik o visini kriterijima i načinu refundacije naknade putnih troskova u vezi sa kor. zdrav zastite 25.10.2023 g. ("Službene novine Ze-do kantona " broj:16/23)     
Odluka UO o sufinasiranju određenih zdravstvenih usluga 16 09 2021g     
ODLUKA kojom se usvaja prijedlog Komisije o izmjeni i dopuni Liste pomagala i indikacija                    
FP 2019 Odluka i Izvjestaj o izvrsenju finansijskog plana zzo zdk za 2018                
Odluka