Tabele sa spiskovima standardnih pomagala možete preuzeti sa linka OVDJE

 

Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila novu Odluku o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka ( "Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 10 od 13.07.2018. godine). Upravni odbor Zavoda će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke utvrditi Cijenovnik ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka po Listi pomagala. Do utvrđivanja Cjenovnika iz člana 3. stav(2) ove Odluke, primjenjivat će se Cjenovnik koji je bio na snazi do stupanja na snagu ove osdluke

NOVA jedinstvena lista ortho pomagala

Pogledaj novu listu pomagala