Tabele sa spiskovima standardnih pomagala možete preuzeti sa linka OVDJE

 

Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila novu Odluku o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka ( "Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 15/22 i 19/22). Upravni odbor Zavoda će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke utvrditi Cijenovnik ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka po Listi pomagala. Do utvrđivanja Cjenovnika iz člana 3. stav(2) ove Odluke, primjenjivat će se Cjenovnik koji je bio na snazi do stupanja na snagu ove osdluke

NOVA jedinstvena lista ortho pomagala

Pogledaj novu listu pomagala

ODLUKA o reviziji Jedinstvene liste ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka 25.12.2023 .OVDJE 
ODLUKA o reviziji Jedinstvene liste ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka 23.9.2022 .OVDJE
CJENOVNIK ORTOPEDSKIH POMAGALA   OVDJE
ODLUKA O DOPUNI CJENOVNIKA ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA BR:01-100-3-22/24      10.05.2024      OVDJE

Ko je na stranici

We have 30 guests and no members online