Kako mogu dobiti potvrdu o uplaćenim donprinosima ?

Ako uzmemo u obzir da je Poreska uprava nadležna za naplatu doprinosa, onda potvrdu o uplati svih doprinosa izdaje SAMO Poreska uprava. Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK ne izdaje takve potvrde.

Koji su uslovi za refundaciju troškova vantjelesne oplodnje ?

Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognute oplodnje ( „Službene novine FBiH“, broj: 59/18) i Pravilniku o obimu prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i načinu formiranja cijene pojedinačnih postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje ( „Službene novine FBiH“, broj: 50/20) počet će se primjenjivati nakon što Federalno ministarstvo zdravstva izvrši verifikaciju zdravstvenih ustanova, nakon čega će Zavod s istim zaključiti ugovore. Do tada je u primjeni Odluka Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona kojom se odobrava sufinansiranje vantjelesne oplodnje u iznosu od 2600 KM po jednom bračnom paru, za slučajeve koji se ne finansiraju preko Fonda solidarnosti (nisu kategorije RVI, RVI paraplegičari). Finansiranje se vrši po principu refundacije sredstava na osnovu pismenog zahtjeva para, originalnih priloženih računa i medicinskih nalaza o obavljenim uslugama koje se koriste u postupku vantjelesne oplodnje. Sredstva će se refundirati za usluge vantjelesne oplodnje koje su obavljene nakon 01.01.2014. godine. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona odobrava sredstva sa sufinansiranje vantjelesne oplodnje jednokratno odnosno samo za jedan pokušaj u fiksnom iznosu do 2600 KM, pri tome je nevažno gdje i na kojoj klinici je rađen postupak. Pravo na sufinansiranje vantjelesne oplodnje imaju svi bračni parovi koji su osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona bez obzira na osnov osiguranja.

Šta je potrebno od dokumentacije predati uz zahtjev za odobravanje Banjskog-klimatskog liječenja?

1. dokaz o bolničkom tretmanu na odjelima ortopedije, traumatologije, neurohirurgije, kardiologije, kardiohirurgije, vaskularne hirurgije, plastične hirurgije, neurologije ili drugih kliničkih/bolničkih službi,

2. dokaz o provedenom fizikalnom tretmanu (ambulantno ili stacionarno)

3. nalaz specijaliste fizijatra kojim se indicira banjsko-klimatsko liječenje.

Poštovani, kao bh državljanini a student u Hrvatskoj, kako mogu doći do dodatnog zdravstvenog osiguranja, tipa potvrde bh/hr 3 na duži period ?

Za izdavanje obrazca BH/HR 3 potrebno je dostaviti Izvod iz medicinske dokumentacije (preuzimate kod svog ljekara porodične medicine) , popuniti zahtjev za izdavanje obrazca u poslovnice ZZO ZDK, te dostaviti potvrdu o redovnom studiju u Republici Hrvatskoj u poslovnici ukojoj ste preuzeli potvrdu. Nakon podnošenja zahtjeva u roku 7 radnih dana možete preuzeti svoj BH / HR 3 obrazac .

Postovani, da li ja mogu da uplacujem sebi zdravstveno osiguranje u Federaciji BiH, ako imam stalni radni odnos i redovno uplacivano zdravstveno osiguranje u RS?

Pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ostvarujete prema mjestu prebivalista.

Poštovani, Ljubazno molim da mi se pojasni član 81. Zakona o zdravstvenom osiguranju. Šta to konkretno znači kada radnik doživi povredu na radu i javi se u ambulantu. Je li sad mora plaćati neke posebne usluge, ko ih u tom slučaju plaća radnik ili Poslodavac ?

Član 81. Zakona propisuje da pravno odnosno fizičko lice u slučaju povrede na radu i oboljenja od profesionalne bolesti osigurava u cjelosti ostvarivanje prava u slijedećim slučajevima: 1. zdravstvena zaštita i sprovođenje mjera otkrivanja i sprečavanja povreda na radu i oboljenja od profesionalne bolesti, 2. odgovarajuća medicinska pomoć i pravo na ortopedska pomagala radi liječenja i medicinske rehabilitacije od posljedica povreda na radu i oboljenja od profesionalnih bolesti radi uspostavljanja radne sposobnosti, 3. naknada putnih troškova u vezi s korišćenjem zdravstvene zaštite i rehabilitacije prouzrokovane povredom na radu, odnosno oboljenjem od profesionalne bolesti, 4. naknada plaće za svo vrijeme trajanja bolovanja prouzrokovanog povredom na radu, odnosno oboljenjem od profesionalne bolesti.

Poštovani, Dijete od 15 godina, završen 9 razred osnovne škole, upisao je vanredno 1. razred srednje škole. Do sada bio na očevom zdravstvenom osiguranju. Kako može dobiti daljnje zdravstveno osiguranje?

Djeca koja su navrsila 15 godina, odnosno stariji maloljetnici do 18 godine zivota, a nisu zavrsili osnovno skolovanje ili se po zavrsetku osnovnog skolovanja nisu zaposlili, ako su se prijavila zavodu za zaposljavanje, ostvaruju pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u smislu odredbe clana 19. tacka 13. Zakona o zdravstvenom osiguranju. Stoga, neophodno je da se djete odjavi sa ocevog osiguranja na nacin da ocev poslodavac popuni i ovjeri ZO-1 obrazac, koji se kupuje u jednoj od nasih ispostava, te da se isti podnese referentu zdravstvenog osiguranja u najblizu ispostavu. Slijedom navedenog, neophodno je da se obratite Zavodu za zaposljavanje.