Kako mogu dobiti potvrdu o uplaćenim donprinosima ?

Ako uzmemo u obzir da je Poreska uprava nadležna za naplatu doprinosa, onda potvrdu o uplati svih doprinosa izdaje SAMO Poreska uprava. Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK ne izdaje takve potvrde.

Koji su uslovi za ostvarivanje prava na BMPO na teret sredstava ZZO ZDK ?

Postupci BMPO provodit će se tek kada je prethodno liječenje neplodnosti bilo bezuspješno i kada se navedenim postupcima može spriječiti prenos teške nasljedne bolesti na dijete. Prema članu 2. Odluke o pravu na biomedicinski potpomognutu oplodnju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 15/21, 6/22) pravo na BMPO iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (uz ispunjavanje uslova iz članova 21. i 22. Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom (“Službene novine Federacije BiH”, broj 59/18)) imaju punoljetni i poslovno sposobni muškarac i žena koji su u braku  ili vanbračnoj zajednici te koji su u dobi koja omogućava obavljanje roditeljskih dužnosti, podizanje, odgoj  i  osposobljavanje djeteta za samostalan život uz kumulativno ispunjavanje sljedećih uvjeta:

  1. da su oba partnera osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i za koje se redovno uplaćuju doprinosi
  2. da par nema djece
  3. nalaz doktora medicine specijaliste ginekologije i akušerstva, kojim se potvrđuje:
  • da su provedeni postupci utvrđivanja uzroka neplodnosti ili smanjenja plodnosti u skladu sa Smjernicama za liječenje neplodnosti,
  • da postoje indikacije za BMPO u skladu sa Smjernicama,
  • da su iscrpljene sve druge mogućnosti liječenja neplodnosti ili kada hirurška, medikamentozna ili kombinirana terapija nije moguća ili nije uspješna,
  • da je provedeno liječenje parova u skladu sa Smjernicama,
  • da su partneri informirani o BMPO u skladu sa članom 32. Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom (“Službene novine Federacije BiH”, broj 59/18)
  1. da je obavljeno testiranje u partnerskoj donaciji u skladu sa Smjernicama i to: anti-HIV-1, anti-HIV-2, HbsAg i anti-HBc, anti- HCV (antitijela na hepatitis C) i sifilis - specifični ili nespecifični treponema test,
  2. da je žena u dobi do navršene 42. godine života (Izuzetno iz opravdanih razloga, na prijedlog stručnog konzilija zdravstvene ustanove u kojoj se partneri liječe, može se dati saglasnost na BMPO i ženi nakon navršene 42. godine u skladu sa Smjernicama)

Šta je potrebno od dokumentacije predati uz zahtjev za odobravanje Banjskog-klimatskog liječenja?

1. dokaz o bolničkom tretmanu na odjelima ortopedije, traumatologije, neurohirurgije, kardiologije, kardiohirurgije, vaskularne hirurgije, plastične hirurgije, neurologije ili drugih kliničkih/bolničkih službi,

2. dokaz o provedenom fizikalnom tretmanu (ambulantno ili stacionarno)

3. nalaz specijaliste fizijatra kojim se indicira banjsko-klimatsko liječenje.

Poštovani, kao bh državljanini a student u Hrvatskoj, kako mogu doći do dodatnog zdravstvenog osiguranja, tipa potvrde bh/hr 3 na duži period ?

Za izdavanje obrazca BH/HR 3 potrebno je dostaviti Izvod iz medicinske dokumentacije (preuzimate kod svog ljekara porodične medicine) , popuniti zahtjev za izdavanje obrazca u poslovnice ZZO ZDK, te dostaviti potvrdu o redovnom studiju u Republici Hrvatskoj u poslovnici ukojoj ste preuzeli potvrdu. Nakon podnošenja zahtjeva u roku 7 radnih dana možete preuzeti svoj BH / HR 3 obrazac .

Postovani, da li ja mogu da uplacujem sebi zdravstveno osiguranje u Federaciji BiH, ako imam stalni radni odnos i redovno uplacivano zdravstveno osiguranje u RS?

Pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ostvarujete prema mjestu prebivalista.

Poštovani, Ljubazno molim da mi se pojasni član 81. Zakona o zdravstvenom osiguranju. Šta to konkretno znači kada radnik doživi povredu na radu i javi se u ambulantu. Je li sad mora plaćati neke posebne usluge, ko ih u tom slučaju plaća radnik ili Poslodavac ?

Član 81. Zakona propisuje da pravno odnosno fizičko lice u slučaju povrede na radu i oboljenja od profesionalne bolesti osigurava u cjelosti ostvarivanje prava u slijedećim slučajevima: 1. zdravstvena zaštita i sprovođenje mjera otkrivanja i sprečavanja povreda na radu i oboljenja od profesionalne bolesti, 2. odgovarajuća medicinska pomoć i pravo na ortopedska pomagala radi liječenja i medicinske rehabilitacije od posljedica povreda na radu i oboljenja od profesionalnih bolesti radi uspostavljanja radne sposobnosti, 3. naknada putnih troškova u vezi s korišćenjem zdravstvene zaštite i rehabilitacije prouzrokovane povredom na radu, odnosno oboljenjem od profesionalne bolesti, 4. naknada plaće za svo vrijeme trajanja bolovanja prouzrokovanog povredom na radu, odnosno oboljenjem od profesionalne bolesti.

Poštovani, Dijete od 15 godina, završen 9 razred osnovne škole, upisao je vanredno 1. razred srednje škole. Do sada bio na očevom zdravstvenom osiguranju. Kako može dobiti daljnje zdravstveno osiguranje?

Djeca koja su navrsila 15 godina, odnosno stariji maloljetnici do 18 godine zivota, a nisu zavrsili osnovno skolovanje ili se po zavrsetku osnovnog skolovanja nisu zaposlili, ako su se prijavila zavodu za zaposljavanje, ostvaruju pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u smislu odredbe clana 19. tacka 13. Zakona o zdravstvenom osiguranju. Stoga, neophodno je da se djete odjavi sa ocevog osiguranja na nacin da ocev poslodavac popuni i ovjeri ZO-1 obrazac, koji se kupuje u jednoj od nasih ispostava, te da se isti podnese referentu zdravstvenog osiguranja u najblizu ispostavu. Slijedom navedenog, neophodno je da se obratite Zavodu za zaposljavanje.