Komisija za banjsko-klimatsko liječenje je prvostepena komisija koju imenuje Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona. Komisija ima predsjednika i dva člana, koje iz reda zdravstvenih radnika – ljekara imenuje Upravni odbor, na period u trajanju od četiri godine. 

 

Komisija za banjsko-klimatsko liječenje rješava i odobrava upućivanje osiguranih lica na banjsko-klimatsko liječenje u centre za medicinsku rehabilitaciju sa kojima Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona ima zaključen ugovor. Odobravanje ovog liječenja vrši se na osnovu kriterija koji su utvrđeni u Odluci o kriterijima za upućivanje na banjsko-klimatsko liječenje osiguranih lica Zeničko-dobojskog kantona.

 

Osigurana lica mogu se upućivati na banjsko-klimatsko liječenje samo uz prethodni bolnički tretman na odjelima ortopedije, traumatologije, neurohirurgije, kardiologije, kardiohirurgije, vaskularne hirurgije, plastične hirurgije, neurologije ili drugih kliničkih/bolničkih službi, uz pregled od strane specijaliste fizijatra i proveden fizikalni tretman ambulantno ili stacionarno. Osigurano lice koje je bolnički tretirano može se uputiti na banjsko-klimatsko liječenje  u roku od 3 (tri) mjeseca od dana otpusta iz bolnice. Osigurano lice se može uputiti na banjsko-klimatsko liječenje i nakon isteka 3 (tri) mjeseca od datum otpusta iz bolnice ukoliko je došlo do post operativnih komplikacija, po preporuci oridinarijusa – operatera, a najduže 6 (šest) mjeseci od dana otpusta iz bolnice.

Izuzetak od navedenog su osigurana lica koja se direktno upućuju na banjsko-klimatsko liječenje nakon završenog ambulantno fizikalnog liječenja povrede, koje se tretiralo najmanje 15 dana.

Radi ostvarivanja navedenog prava osigurana lica uz Prijedlog za banjsko-klimatsko liječenje koji izdaje doktor porodične medicine treba da dostave sljedeću dokumentaciju:

 

  1. dokaz o bolničkom tretmanu na odjelima ortopedije, traumatologije, neurohirurgije, kardiologije, kardiohirurgije, vaskularne hirurgije, plastične hirurgije, neurologije ili drugih kliničkih/bolničkih službi,

 

  1. dokaz o provedenom fizikalnom tretmanu (ambulantno ili stacionarno)

 

  1. nalaz specijaliste fizijatra kojim se indicira banjsko-klimatsko liječenje.

 

Osigurano lice može koristiti banjsko-klimatsko liječenje samo jedanput u toku 12 mjeseci po osnovu iste dijagnoze.

U slučaju kada je osigurano lice odbijeno od strane Komisije za banjsko-klimatsko liječenje novi zahtjev može podnijeti po isteku roka od 6 mjeseci od dana odbijenog zahtjeva.

ODLUKU O KRITERIJIMA ZA UPUĆIVANJE OSIGURANIH LICA ZENIČKO-DOBOSKOG KANTONA NA BANJSKO-KIMATSKO LIJEČENJE MOŽETE PREUZETI ........ OVDJE

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA UPUĆIVANJE OSIGURANIH LICA ZE-DO KANTONA NA BANJSKO-KLIMATSKO LIJEČENJE možete preuzeti OVDJE