Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

1. Ponistava   se Javni  oglas  za  prijem  radnika  u radni  odnos  na  neodredeno   vrijeme  broj:01-30-

9180/20  od 27.08.2020.     godine,   objavljen   u  Dnevnom  avazu  02.09.2020.     godine,   u dijelu   koji se odnosi  na radno mjesto  "IT  System Administrator"   1   izvrsilac.

2. Ova Odluka objavit  ce se  u listu  "Dnevni   avaz",   putem  web  stranice  Zavoda  i    na web  stranici

Zenicko-dobojskoq   kantona.

3. U ostalom dijelu Javni  oglas  ostaje  neizmjenjen.

Kompletnu odluku pogledajte   OVDJE 

Prvostepena ljekarska komisija za vođenje bolovanja preko 42 dana pri Kantonalnom zavodu za medicinu rada i Sportsku medicinu ZDK, će početi raditi u novom terminu od : 14:30 sati do 17:00 sati, svakog radnog dana počev od 15.06.2020 godine.

 

                                                                                                    ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZDK

Zenica, 17.04.2020 g.

Broj:03-33-4430/20

Nakon utvrđivanja novog Cjenovnika ortopedskih i  drugih pomagala sa važeće  Jedinstvene liste ortopedskih pomagala,stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka obavještavamo  osigurana lica  da se nabavka potrebnih pomagala nastavlja odvijati  nesmetano i na  potpuno isti način kao i do sada ,a što podrazumjeva:

- propisivanje potrebnog pomagala od strane nadležnog specijaliste,

-ovjeru u najbližoj poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja,

- podizanje pomagala u ugovornoj ortopedskoj kući ili ugovornoj apoteci.

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona je potpisao ugovore sa svim dosadašnjim snabdjevačima ortopedskih i drugih pomagala tako da se pomagala mogu podići u sljedećim ugovornim kućama:Svim apotekama na području Zeničko-dobojskog kantona,svim optičarskim radnjama  na području kantona,Amoena BH d.o.o.,Bauerfiend,Cemedic d.o.o.,Ortoze d.o.o.,KS-Reha d.o.o., ortopedia International d.o.o.,Sarajevo-farm d.o.o.,Sarafon d.o.o,Plus d.o.o.