ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA

Broj: 02-33-14699/23

Zenica. 22.09.2023. godine

 

 

Saopštenje za javnost

Besplatni mamografski pregledi za žene starosti iznad 50 godina

 

 

Karcinom  dojke je najčešće  maligno  oboljenje kod žena i uzrokuje  svaku petu smrt u ženskoj populaciji.

U Bosni i Hercegovini  se godišnje  otkrije  izmedu 1000 i 1400 novih  slučajeva  karcinoma  dojke.

Stoga, veoma je važno pravilno  i redovno kontrolisati, da bi se bolest prevenirala, odnosno otkrila u ranoj fazi, a što u konačnici, omogućava brže i efikasnije liječenje,

Obzirom da se bilježi veliki  rast malignoma dojke kod ženske populacije u Zeničko-dobojskom kantonu,  Zavod  zdravstvenog   osiguranja i ove godine  nastavlja  finansiranje  projekta  mamografskih  pregleda za žene starosti  iznad 50 godina.  

Cilj projekta je prevencija  ovog teškog  oboljenja.

 

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA

Broj: 01-30-14701/23

Zenica. 22.09.2023. godine

Na osnovu člana 26. stav 1. alineja 15. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 11/16 i 9/19), direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, donosi

ODLUKU

o poništenju Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos

I

Poništava se Javni oglas za prijem radnika u radni odnos, broj: 01-30-12230/23 od 14.08.2023. godine objavljen u Dnevnom listu „Oslobođenje" dana 14.08.2023. godine iz proceduralnih razloga, i to za pozicije:

 

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA

Broj: 01-30-1 1781/23 (A.P.)

Zenica. 01.08.2023. godine

Na osnovu člana 26. stav 1. alineja 15. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 11/16 i 9/19) i člana II Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka Vlade Zeničko- dobojskog kantona, broj: 02-30-3734/23 od 09.03.2023. godine, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko- dobojskog kantona, donosi

ODLUKU

o poništenju Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos

I

Poništava se Javni oglas za prijem radnika u radni odnos, broj: 01-30-15096/22 od 28.10.2022. godine objavljen u Dnevnom listu „Oslobođenje" dana 28.10.2022. godine i to za pozicije:

  1. "Samostalni stručni saradnik iz oblasti farmacije” 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca
  2. "Kontrolor izvršenja ugovora sa zdravstvenim ustanovama - mjesto obavljanja: Zenica" - I (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca
  3. "Samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove" - I (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca
  4. "Knjigovođa materijalnih troškova - blagajnik” I (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 30 (trideset) dana
  5. "Referent za obradu recepata” - I (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 30 trideset dana
  6. "Referent za sprovođenje zdravstvenog osiguranja” 3 (tri) izvršioca na neodređeno vrijeme uz probni rad od 30 (trideset) dana mjesto rada: Doboj Jug, Zavidovići i Žepče
  7. "Rukovodilac poslovnice Maglaj" - (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

  ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

                      ZENICA

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 26/16, 89/18 i 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 8/19, 6/20 i 19/20), člana 6. i člana 7. Pravilnika o radu broj: 01-100-52-442/21 od 28.10.2021. godine i broj: 01-100-81-709/22 od 27.07.2022. godine, člana 2. i člana 6. Procedura za provođenje postupka prijema u radni odnos u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-100-71-635/22 od 08.04.2022. godine i Odluke o potrebi prijema u radni odnos, broj: 01-30-15095/22 od 26.10.2022. godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, raspisuje