Kontakti za informacije o uslugama

  1. Info centrala 032 466 285

Banjsko klimatsko liječenje

Komisija za banjsko-klimatsko liječenje je prvostepena komisija koju imenuje Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona. Komisija ima predsjednika i dva člana, koje iz reda zdravstvenih radnika – ljekara imenuje Upravni odbor, na period u trajanju od četiri godine. 

 

Komisija za banjsko-klimatsko liječenje rješava i odobrava upućivanje osiguranih lica na banjsko-klimatsko liječenje u centre za medicinsku rehabilitaciju sa kojima Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona ima zaključen ugovor. Odobravanje ovog liječenja vrši se na osnovu kriterija koji su utvrđeni u Odluci o kriterijima za upućivanje na banjsko-klimatsko liječenje osiguranih lica Zeničko-dobojskog kantona.

 

Osigurana lica mogu se upućivati na banjsko-klimatsko liječenje samo uz prethodni bolnički tretman na odjelima ortopedije, traumatologije, neurohirurgije, kardiologije, kardiohirurgije, vaskularne hirurgije, plastične hirurgije, neurologije ili drugih kliničkih/bolničkih službi, uz pregled od strane specijaliste fizijatra i proveden fizikalni tretman ambulantno ili stacionarno. Osigurano lice koje je bolnički tretirano može se uputiti na banjsko-klimatsko liječenje u roku od 4 (četiri) mjeseca od datuma otpusta iz bolnice. Izuzetak od navedenog predstavljaju povrede i stanja nakon povreda koja su ambulantno tretirani u trajanju od najmanje 15 dana, a za posljedicu imaju kontrakturu zgloba.

 

Radi ostvarivanja navedenog prava osigurana lica uz Prijedlog za banjsko-klimatsko liječenje koji izdaje doktor porodične medicine treba da dostave sljedeću dokumentaciju:

 

  1. dokaz o bolničkom tretmanu na odjelima ortopedije, traumatologije, neurohirurgije, kardiologije, kardiohirurgije, vaskularne hirurgije, plastične hirurgije, neurologije ili drugih kliničkih/bolničkih službi,

 

  1. dokaz o provedenom fizikalnom tretmanu (ambulantno ili stacionarno)

 

  1. nalaz specijaliste fizijatra kojim se indicira banjsko-klimatsko liječenje.

 

Osigurano lice može koristiti banjsko-klimatsko liječenje samo jedanput u toku 12 mjeseci po osnovu iste dijagnoze.

U slučaju kada je osigurano lice odbijeno od strane Komisije za banjsko-klimatsko liječenje novi zahtjev može podnijeti po isteku roka od 6 mjeseci od dana odbijenog zahtjeva.

ODLUKU O KRITERIJIMA ZA UPUĆIVANJE OSIGURANIH LICA ZENIČKO-DOBOSKOG KANTONA NA BANJSKO-KIMATSKO LIJEČENJE MOŽETE PREUZETI ........ OVDJE

Email korištenje

Webmail se može koristiti kroz bilo koji internet browser, Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome, Opera. Namijenjen je radnicima Zavoda zdravstvenog Osiguranja ZDK, koji imaju već otvorene email accounte od strane IT Administratora ZZO.Koristi se u slučaju da je uposlenik van zgrade zavoda, godišnji odmor, poslovno putovanje, bolovanje i slično. Da bi pristupili Webmailu tj. Login ekranu morate uraditi slijedeće:

1. Otvoriti našu Web stranicu www.zzozedo.ba
2. Kliknuti na menu opciju Webmail
3. Unijeti svoju poslovnu od Zavoda email adresu npr.  (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
4. Unijeti password koji ste dobili/preuzeli od IT Administratora ZZO
5. Kliknuti na plavo dugme Log in 
6. U otvorenom prozoru u gornjem redu odabrati jednu od 3 opcije (horde,rouncube, SquirrelMail) zatim ispod  odabrane opcije prvo kliknuti na Set as Default, a zatim na odabranu sliku da bi pristupio emialu.
7. kad završiš obavezno kliknuti na LOGOUT dugme koje se nalazi u gornjem desnom uglu. 

 

 

 

Email Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona