Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA

Broj: 02-33-14699/23

Zenica. 22.09.2023. godine

 

 

Saopštenje za javnost

Besplatni mamografski pregledi za žene starosti iznad 50 godina

 

 

Karcinom  dojke je najčešće  maligno  oboljenje kod žena i uzrokuje  svaku petu smrt u ženskoj populaciji.

U Bosni i Hercegovini  se godišnje  otkrije  izmedu 1000 i 1400 novih  slučajeva  karcinoma  dojke.

Stoga, veoma je važno pravilno  i redovno kontrolisati, da bi se bolest prevenirala, odnosno otkrila u ranoj fazi, a što u konačnici, omogućava brže i efikasnije liječenje,

Obzirom da se bilježi veliki  rast malignoma dojke kod ženske populacije u Zeničko-dobojskom kantonu,  Zavod  zdravstvenog   osiguranja i ove godine  nastavlja  finansiranje  projekta  mamografskih  pregleda za žene starosti  iznad 50 godina.  

Cilj projekta je prevencija  ovog teškog  oboljenja.

 

Skrining malignoma dojke mamomgrafskim  pregledom besplatan je za žene  starosti  iznad  50 godina, a može se raditi  u zdravstvenim  ustanovama   sa kojima  je Zavod sklopio ugovor i to:

- Kantonalna  bolnica Zenica,

- Opća bolnica Tešanj,

- Dom zdravlja  Zavidovići,

- Dom zdravlja  Olovo,

- Dom zdravlja  Maglaj,

- Dom zdravlja  Žepče,

- PZU "Medicom"  Zenica i

- PZU ,,Epion" Zenica.

 

Za  mamografski   pregled  potrebno   je tri dana  ranije  telefonski  zakazati   pregled  u  jednoj od navedenih   zdravstvenih   ustanova, a nakon   pregleda  i očitanja  nalaza   od  strane  specijaliste radiologa,  pacijentice  će biti  obavještene  kada mogu preuzeti  očitani nalaz, a najkasnije  u roku od sedam dana od pregleda.

 

 

DIREKTORICA

Almira Baručija Kapidžić, dipl. pravnik

 

DOSTAVLJENO:

1x Mediji

1x Direktor

1x Služba za pravne i opće poslove

 (referent za odnose s javnošću),

1x a/a

 

Svi osiguranici koji su osigurani preko Zavoda zdravstvenog osiguanja, mogu ovjeriti svoje knjižice u svim poslovnicama u Zeničko-dobojskom kantonu svakim radnim danom ( Ponedjeljak - Petak ) od 7:00 h - 15:00 h. Ostale informacije o uslugama zdravstvenog osiguranja mogu dobiti od 07:00 h - 15:00 h svakim radnim danom ili na telefon 032 466 285 ili na email kzzo.ze@zzozedo.ba.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja