Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

 

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA

Broj: 01-30-14701/23

Zenica. 22.09.2023. godine

Na osnovu člana 26. stav 1. alineja 15. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 11/16 i 9/19), direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, donosi

ODLUKU

o poništenju Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos

I

Poništava se Javni oglas za prijem radnika u radni odnos, broj: 01-30-12230/23 od 14.08.2023. godine objavljen u Dnevnom listu „Oslobođenje" dana 14.08.2023. godine iz proceduralnih razloga, i to za pozicije:

  1. “Tehnički sekretar” – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 30 (trideset) dana,
  2. “Šef Službe za pravne i opće poslove” – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca,
  3. “Šef Službe za finansijske i računovodstvene poslove” – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca,
  4. “Rukovodilac poslovnice Maglaj”– 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.

II

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na zvaničnoj web stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.

 

DIREKTORICA

Almira Baručija Kapidžić, dipl. pravnik

 

DOSTAVLJENO:

1x Direktor

1x Služba za pravne i opće poslove

1x Komisija

1x Jedinica za informatiku (web stranica)

1x a/a

 

Svi osiguranici koji su osigurani preko Zavoda zdravstvenog osiguanja, mogu ovjeriti svoje knjižice u svim poslovnicama u Zeničko-dobojskom kantonu svakim radnim danom ( Ponedjeljak - Petak ) od 7:00 h - 15:00 h. Ostale informacije o uslugama zdravstvenog osiguranja mogu dobiti od 07:00 h - 15:00 h svakim radnim danom ili na telefon 032 466 285 ili na email kzzo.ze@zzozedo.ba.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja