Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

Obavještavamo vas da od 01.01.2023. godine ovaj Zavod nije nadležan za izdavanje saglasnosti za ostvarivanje prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju.

Zakonom o izmjenama i dopunama  Zakona o liječenju neplodnosti medicinski potpomognutom oplodnjom (‘’Službene novine FBiH’’ br. 59/18, 44/22), koji se počinje primjenjivati  od 01.01.2023. godine, saglasnosti za ostvarivanje prava, na BMPO, će izdavati Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

Osigurana lica kojima je zaključno sa 31.12.2022. godine ZZO ZDK, izdao rješenje o davanju saglasnosti na neki od postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje, izdata rješenja će moći realizirati u roku od 12 mjeseci računajući od datuma izdavanja.

Svi zahtjevi koji nisu riješeni do 31.12.2022.godine bit će proslijeđeni nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH na odlučivanje.

Molimo osigurana lica da počev od 01.01.2023.godine zahtjeve za BMPO podnose nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH (Trg Heroja 14, Sarajevo).

Izvod iz Pravilnika o obimu prava na biomedicinski potpomognutu ( Službene novine Federacije BiH, broj 4/23 )

" Član 12.
(Rješavanje ranije podnesenih zahtjeva i novih zahtjeva)

(1) Na zahtjeve za BMPO koji su podneseni kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja i za koje je izdata saglasnost do 31.12.2022. godine primjenjuju se ranije važeći propisi, uključujući i izvor finansiranja usluga.

(2) Zahtjevi za BMPO podneseni kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja do stupanja na snagu ovog Pravilnika, a za koje nije izdata saglasnost proslijeđuju se Federalnom zavodu na rješavanje.

(3) Od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika zahtjevi za BMPO podnose se Federalnom zavodu. "

 Integralni tekst Pravilnika ( Službene novine Federacije BiH, broj 4/23 ) možete preuzeti OVDJE

Svi osiguranici koji su osigurani preko Zavoda zdravstvenog osiguanja, mogu ovjeriti svoje knjižice u svim poslovnicama u Zeničko-dobojskom kantonu svakim radnim danom ( Ponedjeljak - Petak ) od 7:00 h - 15:00 h. Ostale informacije o uslugama zdravstvenog osiguranja mogu dobiti od 07:00 h - 15:00 h svakim radnim danom ili na telefon 032 466 285 ili na email kzzo.ze@zzozedo.ba.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja