Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj: 16/26 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: :08/19, 06/20 i 19/20), člana 6. i 7. Pravilnika o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona br: 01-100-52-442/21 od 28.10.2021. godine, član 2. i 6. Procedure za provođenje postupka prijema u radni odnos u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-100-52-443/21 od 28.10.2021. godine i Odluke direktora o prijemu radnika u radni odnos broj: 01-30-15346/21 od 24.12.2021. godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, raspisuje

 ISPRAVKA JAVNOG OGLASA

za prijem radnika u radni odnos broj: 01-30-15346-1/21 od 24.12.2021. godine

U javnom oglasu broj: 01-30-15346-1/21 od 24.12.2021. godine za popunu upražnjenih radnih mjesta u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko dobojskog kantona, objavljenog 27.12.2021. godine u listu “Oslobođenje”, vrši se ispravka dijela teksta javnog oglasa vezanog za radno mjesto                  pod rednim brojem 4. “Referent za obradu recepata” na neodređeno vrijeme uz probni rad od 30 (trideset) dana umjesto 1 (jedan) izvršilac treba da stoji 2 (dva) izvršioca.

Rok za prijavu na javni oglas broj: 01-30-15346-1 od 24.12.2021. godine je 8 (osam) dana od dana objave ove ispravke u listu “Oslobođenje”.

Ostali dio teksta javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta ostaje nepromjenjen.

Kontakt za dodatne informacije u vezi provođenja konkursne procedure je 032/466-293.

 

 

Broj: 01-30-15346-2/21

Zenica, 27.12.2021. godine.

                                                                                                                                  DIREKTOR

                                                                                                                                      Omer Škaljo, prof.

 

PREUZMITE ISPRAVKU OGLASA    OVDJE

Svi osiguranici koji su osigurani preko Zavoda zdravstvenog osiguanja, mogu ovjeriti svoje knjižice u svim poslovnicama u Zeničko-dobojskom kantonu svakim radnim danom ( Ponedjeljak - Petak ) od 7:00 h - 15:00 h. Ostale informacije o uslugama zdravstvenog osiguranja mogu dobiti od 07:00 h - 15:00 h svakim radnim danom ili na telefon 032 466 285 ili na email kzzo.ze@zzozedo.ba.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja