Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

Na osnovu člana 13. Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 10/18) i članova 18. i 60. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 26/16, 89/18 i 9/19), Upravni odbor na  56. sjednici održanoj     23.12.2021. godine, donosi

 O D L U K U

o evaluaciji Jedinstvene liste ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka

Član 1.

Usvaja se prijedlog Komisije za evaluaciju Jedinstvene liste ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka, te se u skladu sa istim vrše izmjene i dopune  Jedinstvene liste ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka.

Član 2.

U grupi pomagala pod rednim brojem I – proteze za gornje ekstremitete u dijelu indikacija dodaje se sljedeći tekst: “Invalidna lica koja duže od sedam godina od uvođenja u pravo tj. obrade zahtjeva od strane komisije Zavoda koriste određeno pomagalo iz ove grupe izuzimaju se od obavezne komisijske procedure kada je u pitanju nastavljanje odobravanja nabavke navedenog pomagala na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, osim u određenim spornim slučajevima.”

Član 3.

U grupi pomagala pod rednim brojem II – proteze za donje ekstremitete postojeći tekst se mijenja na sljedeći način: 

 1. iza šifre pomagala 02003 – potkoljena proteza dodaje se šifra pomagala: 02003-1 – potkoljena proteza sa zglobnim adapterom za RVI, rok korištenja 36 mjeseci.
 2. iza šifre pomagala 02004 – natkoljena proteza dodaje se šifra pomagala: 02004-1 – natkoljena proteza sa zglobnim adapterom za RVI, rok korištenja 36 mjeseci. 
 1. šifra pomagala 02006 – silikonski uložak sa adapterom rok korištenje pomagla sa smanjuje na 6 mjeseci za RVI.
 2. šifra pomagala 02007 – ortogel uložak sa adapterom rok korištenje pomagla sa smanjuje na 6 mjeseci za RVI 
 3. u dijelu indikacija dodaje se sljedeći tekst: “Invalidna lica koja duže od sedam godina od uvođenja u pravo tj. obrade zahtjeva od strane komisije Zavoda koriste određeno pomagalo iz ove grupe izuzimaju se od obavezne komisijske procedure kada je u pitanju nastavljanje odobravanja nabavke navedenog pomagala na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, osim u određenim spornim slučajevima.”

Član 4.

U grupi pomagala pod rednim brojem III – aparati za gornje ekstremitete u dijelu indikacija dodaje se sljedeći tekst: “Invalidna lica koja duže od sedam godina od uvođenja u pravo tj. obrade zahtjeva od strane komisije Zavoda koriste određeno pomagalo iz ove grupe izuzimaju se od obavezne komisijske procedure kada je u pitanju nastavljanje odobravanja nabavke navedenog pomagala na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, osim u određenim spornim slučajevima.”

Član 5.

U grupi pomagala pod rednim brojem IV – aparati za donje ekstremitete u dijelu indikacija dodaje se sljedeći tekst: “Invalidna lica koja duže od sedam godina od uvođenja u pravo tj. obrade zahtjeva od strane komisije Zavoda koriste određeno pomagalo iz ove grupe izuzimaju se od obavezne komisijske procedure kada je u pitanju nastavljanje odobravanja nabavke navedenog pomagala na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, osim u određenim spornim slučajevima.”

Član 6.

U grupi pomagala pod rednim brojem V – pomagala pri hodu postojeći tekst se mijenja na sljedeći način:

 1. Indikacije za odobravanje ortopedske obuće se mijenjaju i glase:

“Pomagala propisuje ljekar specijalista ortoped. Obuća se izrađuje od kože u obliku koji je prilagođen stopalu.

U slučaju korekcije dužine ekstemiteta kod djece do 15 godina preko 2 cm i kod odraslih preko 3 cm:

- ortopedsko pomagalo - aparat za donje ekstremitete u spoju sa obućom

- metalna sandala ili ortopedsko sredstvo sa metalnom sandalom kada je noga kraća više od 5 cm

- vještačko stopalo ili dio stopala, odsječen dio nožja ili donožja a osigurano lice ne koristi ortopedsko stopalo

- deformacija stopala dvije godine nakon operativnog tretmana za djecu do 16 godina uz tendenciju recidiva

- deformacija stopala sa biomehaničkim poremećajem koji iziskuje istovremeno nošenje cipele i korektivnog aparata.

RVI amputirci, vojni invalidi amputirci, civilne žrtve rata amputirci koji duže od sedam godina od uvođenja u pravo tj. obrade zahtjeva od strane komisije Zavoda koriste ortopedsku obuću (ljetnu i zimsku) iz ove grupe izuzimaju se od obavezne komisijske procedure kada je u pitanju nastavljanje odobravanja nabavke navedenog pomagala na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, osim u određenim spornim slučajevima.”

 1. iza šifre pomagala 05014 – punjač za akumulator za elektromotorna invalidska kolica dodaje se šifra pomagala: 05014-1 – toaletna stolica uz učešće Zavoda do 100,00 KM, rok korištenja pomagala: trajno. Indikacije: Toaletna stolica je odobrava jednokratno svim osiguranim licima kojima su odobrena invalidska kolica na mehanički pogon, uz uslov da se istima ne odobravaju pelene na teret Zavoda.
 2. Indikacije za odobravanje invalidskih kolica na mehanički pogon i dijelova za invalidska kolica se mijenjaju i glase:

“ Invalidska kolica na mehanički pogon obezbjeđuju se:

- osiguranim licima kojima su amputirane obje noge kad zbog kliničkog statusa nije moguća primjena proteza

- u slučaju kompletne ili teške oduzetosti donjih ekstremiteta (paraplegija), kao i u slučaju kompletne izostrane oduzetosti ruke i noge (hemiplegija), a osposobljavanje za stajanje nije indicirano iz drugih medicinskih razloga (oboljenja srca i sl.)

- u slučaju hroničnih teških upalnih promjena na velikim zglobovima donjih ekstremiteta zbog čega je kretanje potpuno onemogućeno

- za djecu do 18 godina života sa cerebralnom paralizom ili drugim neurološkim urođenim ili stečenim oboljenjima koja onemogućavaju kretanje.

Punjač za akumulator za elektromotorna invalidska kolica obezbjeđuje se osiguranom licu koje zbog dijagnosticiranog stanja (terminalnog stadija MS progresivnih neuromišićnih oboljenja) mora koristiti ova kolica i koja već posjeduje.

Pomagala propisuje ljekar specijalista ortoped.

Invalidna lica koja duže od sedam godina od uvođenja u pravo tj. obrade zahtjeva od strane komisije Zavoda koriste određeno pomagalo iz ove grupe izuzimaju se od obavezne komisijske procedure kada je u pitanju nastavljanje odobravanja nabavke navedenog pomagala na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, osim u određenim spornim slučajevima.” 

Član 7.

U grupi pomagala pod rednim brojem VI – ortoze za trup (minderi i korzeti) proširuju se indikacije za odobravanje trouporišne ortoze na sljedeća stanja: osteoporotski prijelom pršljenova i stanja nakon operacije stabilizacije kičmenog stuba nakon loma.

Član 8.

U grupi pomagala pod rednim brojem VII – antidekubitalna pomagala u dijelu indikacija dodaje se sljedeći tekst: “Invalidna lica koja duže od sedam godina od uvođenja u pravo tj. obrade zahtjeva od strane komisije Zavoda koriste određeno pomagalo iz ove grupe izuzimaju se od obavezne komisijske procedure kada je u pitanju nastavljanje odobravanja nabavke navedenog pomagala na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, osim u određenim spornim slučajevima.”

Član 9.

U grupi pomagala pod rednim brojem XI – pomagala za dijabetičare i osigurana lica koja koriste hormon rasta postojeći tekst se mijenja na sljedeći način:

 1. šifra pomagala 11005 – inzulinska pumpa:

“- Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine vrši nabavku inzulinski pumpi osiguranim licima do navršenih 18 godina života.

- Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona snosi 50% iznosa od cijene prve aplicirane pumpe kod zamjene inzulinski pumpi osiguranim licima starijim od 18 godina života do navršenih 26 godina.

Rok korištenja pomagala: 60 mjeseci”

 1. iza šifre 11005 – inzulinska pumpa uvodi se šifra 11005-1 – potrošni materijal za inzulinske pumpe (setovi za inzulinsku pumpu):

“Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona finansira nabavku potrošnog materijala za inzulinske pumpe (setovi za inzulinsku pumpu) za osigurana lica do navršenih 26 godina života kojima je aplicirana inzulinska pumpa. Rok korištenja pomagala: 1 mjesec.

Indikacije: Osigurana lica su dužna dostaviti dokaz o nabavci/aplikaciji inzulinske pumpe sa medicinskom dokumentacijom prilikom uvođenja u pravo.”

 1. iza šifre 11007 – iglice za apliciranje hormona rasta – dodaje se šifra 11008 – senzor za mjerenje glukoze u krvi (uz učešće Zavoda od 100,00 KM za osigurana lica do navršenih 18 godina života), rok korištenja: 1 mjesec.

Indikacije: Pomagalo propisuje ljekar specijalista pedijatar na osnovu nalaza ljekara specijaliste pedijatra endokrinologa/dijabetologa izdatog u JU Kantonalna bolnica Zenica, Univerzitetski klinički centar u Sarajevu ili Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Član 10.

 U grupi pomagala pod rednim brojem XII – sanitarne sprave i pomagala u dijelu indikacija za odobravanje pelena (šifra pomagala 12011) dodaje se sljedeći tekst: “Osigurana lica su dužna svakih 12 mjeseci od uvođenja u pravo dostaviti medicinsku dokumentaciju – nalaz ljekara odgovarajuće specijalnosti kojim se propisuje i potvrđuje potreba za korištenjem pelena novijeg datuma. Izuzetak od navedenog predstavljaju osigurana lica u termalnom stadiju malignog oboljenja sa meta promjenama, djeca oboljela od cerebralne paralize, lica oboljele od kvadriplegije i lica oboljela od paraplegije.”

Član 11.

 U grupi pomagala pod rednim brojem XIII – endoproteze iza šifre 13009 – parcijalna proteza ramena dodaje se šifra 13010 – povišenje/ nastavak za toaletnu stolicu za lica sa ugrađenom endoprotezom kuka u učešće Zavoda do 50,00 KM, rok korištenja: trajno. 

Član 12.

U grupi pomagala pod rednim brojem XIV – kardiovaskularni implantati postojeći tekst se mijenja na sljedeći način:

 1. iza šifre pomagala 14001 – peacemaker dodaje se šifra 14001-1 – baterija za peacemaker – generator impulsa uz učešće Zavoda do 1.500,00 KM, rok korištenja: trajno.
 2. šifra pomagala 14004 – implantibilni kardioverter – defibrilator povećava se učešće Zavoda sa 7.000,00 KM na 10.000,00 KM.
 3. iza šifre pomagala 14004 – implantibilni kardioverter – defibrilator dodaje se šifra 14005 – zamjena generatora kod ugrađenog kardioverter – defibrilatora uz učešće Zavoda do 7.000,00 KM. Rok korištenja: trajno.

Član 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKU MOŽETE POGLEDATI OVDJE

 

Svi osiguranici koji su osigurani preko Zavoda zdravstvenog osiguanja, mogu ovjeriti svoje knjižice u svim poslovnicama u Zeničko-dobojskom kantonu svakim radnim danom ( Ponedjeljak - Petak ) od 7:00 h - 15:00 h. Ostale informacije o uslugama zdravstvenog osiguranja mogu dobiti od 07:00 h - 15:00 h svakim radnim danom ili na telefon 032 466 285 ili na email kzzo.ze@zzozedo.ba.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja