Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

Broj: 01-37-3951/20

Zenica, 27.03.2020. godine

 

I      Po usvajanju Finansijskog plana za 2020. godinu u iznosu od 205.336.000 KM Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona izvršio je raspodjelu sredstava zdravstvenim ustanovama sa područja Zeničko-dobojskog kantona  kako slijedi:

      1. Kantonalna Bolnica Zenica  i Opća bolnica Tešanj-ukupno:65.271.866,00 KM.

 1. Domovi zdravlja: Dom zdravlja Olovo, Dom zdravlja Vareš, Dom zdravlja Breza,Dom zdravlja Visoko, Dom zdravlja Kakanj, Dom zdravlja Zenica, Dom zdravlja Žepče, Dom zdravlja Zavidovići, Dom zdravlja Maglaj, Dom zdravlja Usora, Dom zdravlja Doboj-Jug i Dom zdravlja Tešanj – ukupno : 52.982.889,00 KM.
 2. Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona, Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona i Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zeničko-dobojskog kantona- ukupno: 5.153.332,00 KM.

Navedena raspodjela urađena je na osnovu važećih federalnih i kantonalnih propisa.

Ostala sredstva su raspodjeljena za finansiranje: lijekova sa Esencijalne liste, ortopedskih pomagala, banjsko-klimatskog liječenja, liječenje van kantona, refundacija bolovanja, liječenje u inostranstvu i drugih usluga iz oblasti zdravstvene zaštite.

 II        Zbog vanredne situacije i pandemije izazvane COVID 19, a u cilju očuvanja stabilnosti zdravstvenog sektora na području Kantona, Zavod je poduzeo sljedeće mjere:

 1. utvrdio Plan štednje za 2020. godinu,
 2. sredstva planirana za sve nabavke koje nisu neophodne za funkcionisanje Zavoda i zdravstvenog sistema su otkazane dok traje vanredno stanje ( sredstva za informatizaciju, smanjenje troškova Stručne službe),
 3. smjenjena je Komsija za za privremenu spriječenost za rad preko 42 dana obzirom da se ista nije pridržavala važećeg Pravilnika o bolovanjima,
 4. usvojen je novi Pravilnik o refundaciji naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad preko 42 dana na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa važećim zakonom,
 5. u provedenom postupku utvrđivanja cijena ortopedskih pomagala cijene su smanjene u prosjeku za 5 %, a da pri tome nije došlo do promjene kvaliteta pomagala, niti povećanog učešća osiguranih lica u nabavci istih.

 III            PODUZETE SU SLJEDEĆE AKTIVNOSTI ZA LAKŠE OSTVARIVANJE  PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU GRAĐANA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA:

 1. Obustava ovjere zdravstvenih knjižica i obavijest zdravstvenim ustanovama da pružaju zdravstvene usluge svim građanima bez obzira na status osiguranih lica. To znači da će i neosiguranim licima koja budu zaražena virusom COVID 19  biti pružena potrebna zdravstvena zaštita,
 2. Produženje roka uplate markica-premija zdravstvenog osiguranja
 3. Svim ljekarima omogućen je pristup e-receptu u svim ambulantama porodične medicine u Kantonu,
 4. Redovno obavještavanje građana o pravima, načinu rada i drugim aktivnostima poduzetim u vanrednoj situaciji.

Napominjemo da je zbog vanredne situacije došlo do značajnijeg pada prihoda od doprinosa što je za prva tri mjeseca 2020. godine,  pet miliona ( 5.000.000,00 KM) manje u odnosu na Finansijski plan za 2020. godinu. Pored navedenog Zavod čini dodatne napore kako bi obezbijedio sredstva za plate zdravstvenih radnika.

Takođe, očekujemo porast slučajeva bolovanja vezanih za COVID 19, a sva ta bolovanja teretit će sredstva Zavoda.

I pored svega navedenog ( smanjenje prihoda, povećanja oboljelih i slično)  Zavod će i u narednom periodu nastojati da održi stabilnim finansiranje zdravstvenog sistema u Zeničko-dobojskom kantonu.

Sve eventualne uštede Zavod će preusmjeravati Kantonalnoj bolnici Zenica, Općoj bolnici Tešanj i domovima zdravlja  za nabavku  medicinske opreme o čemu ćemo blagovremeno informisati javnost.

Imajući u vidu novonastalu situaciju pozivamo sve građane Zeničko-dobojskog kantona da se pridržavaju uputa Federalnog i Kantonalnog kriznog štaba, a sve u cilju zaštite zdravlja svih građana.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DIREKTOR

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Omer Škaljo, prof.

Svi osiguranici koji su osigurani preko Zavoda zdravstvenog osiguanja, mogu ovjeriti svoje knjižice u svim poslovnicama u Zeničko-dobojskom kantonu svakim radnim danom ( Ponedjeljak - Petak ) od 7:00 h - 15:00 h. Ostale informacije o uslugama zdravstvenog osiguranja mogu dobiti od 07:00 h - 15:00 h svakim radnim danom ili na telefon 032 466 285 ili na email kzzo.ze@zzozedo.ba.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja