Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

1. Ponistava   se Javni  oglas  za  prijem  radnika  u radni  odnos  na  neodredeno   vrijeme  broj:01-30-

9180/20  od 27.08.2020.     godine,   objavljen   u  Dnevnom  avazu  02.09.2020.     godine,   u dijelu   koji se odnosi  na radno mjesto  "IT  System Administrator"   1   izvrsilac.

2. Ova Odluka objavit  ce se  u listu  "Dnevni   avaz",   putem  web  stranice  Zavoda  i    na web  stranici

Zenicko-dobojskoq   kantona.

3. U ostalom dijelu Javni  oglas  ostaje  neizmjenjen.

Kompletnu odluku pogledajte   OVDJE 

1. Informacije za banjsko-klimatsko liječenje 032 466 272

2. Informacije za ortopedska i druga pomagala 032 466 273

3. Informacije za lijekove 032 466 274

4. Informacije za refundaciju zdravstvenih usluga i liječenja 032 466 271

 

Nakon prestanka stanja prirodne nesreće izazvane objavom pandemije virusom COVID 19,informišemo osiguranike Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona o sljedećem:

  1. Komisija za odobravanje banjsko-klimatskog liječenja će početi sa radom u junu 2020 godine.
  2. Osiguranici medicinsku dokumentaciju uz prijedlog za komisiju,mogu dostaviti putem protokola Zavoda u centralnom objektu u Zenici,ili putem poslovnica Zavoda koje se nalaze u svakoj općini na Kantonu.
  3. Svi predmeti koji su zaprimljeni prije proglašenja prirodne nesreće će se vratiti osiguranicima,kako bi se medicinska dokumentacija zanovila potrebnim nalazima,koji ne mogu biti stariji od 4 mjeseca.
  4. Ukoliko je ,zbog proglašenja stanja prirodne nesreće, bilo slučajeva koji su morali prekinuti započeto korištenje usluga banjsko-klimatskog liječenja,ne mogu nastaviti koristiti liječenje u preostalom broju oodbrenih dana nakon nastalog prekida, jer je takav stav  medicinske struke.
  5. Prioriteti u rješavanju podnešenih zahtjeva za odobravanje banjsko-klimatskog liječenja će biti:

- Djeca sa poteškoćama u razvoju,

- Osiguranici koji se nalaze na bolovanju.

 

                                                                                                                                 STRUČNA SLUŽBA ZAVODA

Prvostepena ljekarska komisija za vođenje bolovanja preko 42 dana pri Kantonalnom zavodu za medicinu rada i Sportsku medicinu ZDK, će početi raditi u novom terminu od : 14:30 sati do 17:00 sati, svakog radnog dana počev od 15.06.2020 godine.

 

                                                                                                    ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZDK

Page 1 of 4