Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

Na osnovu čl. 37. , 38. i 99. alineja 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH, br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), člana 43. Zakona o apotekarskoj djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 40/10), člana 26. Odluke o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i zdravstvenih ustanova (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 06/15 i 05/16 ) i  Odluke Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranje  Zeničko-dobojskog kanton broj 01-100-50-442/19 od 12.04.2019.godine Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona upućuje

P O N O V N I   J A V N I     P O Z I V

za dostavljanje prijava za ugovaranje usluga izdavanja lijekova sa Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period 01.04.-31.12.2019. godine

Na osnovu čl. 37. , 38. i 99. alineja 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH, br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), člana 43. Zakona o apotekarskoj djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 40/10), člana 26. Odluke o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i zdravstvenih ustanova (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 06/15 i 05/16 ) i  Odluke Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranje  Zeničko-dobojskog kanton broj 01-100-49-418/19 od 22.03.2019.godine Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona upućuje

 

P O N O V N I   J A V N I     P O Z I V

za dostavljanje prijava za ugovaranje usluga izdavanja lijekova sa Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period 01.04.-31.12.2019. godine za područje općina OLOVO i VAREŠ

Na osnovu čl. 37. , 38. i 99. alineja 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) i  Odluke Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranje  Zeničko-dobojskog kanton broj 01-100-44-383/19 od 30.01.2019. godine Zavod zdravstvenog osiguranja Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona upućuje

                                                                       J A V N I    P O Z I V

javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnim praksama  sa područja Zeničko-dobojskog kantona za obavljanje usluge skrininga malignoma dojke mamografskim pregledom                                                                 za 2019. godinu

Page 1 of 4

Ko je na stranici

We have 87 guests and no members online

Novosti iz ZZO

Svi osiguranici koji su osigurani preko Zavoda zdravstvenog osiguanja, mogu ovjeriti svoje knjižice u svim poslovnicama u Zeničko-dobojskom kantonu svakim radnim danom ( Ponedjeljak - Petak ) od 7:00 h - 16:00 h. Ostale informacije o uslugama zdravstvenog osiguranja mogu dobiti od 07:00 h - 15:00 h svakim radnim danom ili na telefon 032 466 250 ili na email kzzo.ze@zzozedo.ba.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja