KUPI MARKICU NE PLAĆAJ PARTICIPACIJU - program traje do 30.04.2020 g.
U skladu sa članom 7. (stavom 2, 3 i 4) Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, usaglašene su cijene lijekova sa Agencijskim cijenama i cijenama Federalnih listi lijekova.
Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 19. sjednici, održanoj dana 30.08.2019. godine je donijela Odluku broj 02-37-13328/19 o izmjenama odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i načinu propisivanja i izdavanja lijekova. Primjena izmijenjene Liste lijekova prema ovoj Odluci počinje od 01.09.2019. godine.
 

Esencijalna lista lijekova ZDK sa primjenom od 01.09.2019. godine.

Pogledaj listu lijekova