U skladu sa članom 7. (stavom 2, 3 i 4) Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, usaglašene su cijene lijekova sa Agencijskim cijenama i cijenama Federalnih listi lijekova.
Dana 04.07.2018. godine dobivena je Saglasnost Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona na cijene lijekova sa Pozitivne liste lijekova ("Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 9/18), te Vas obavještavamo da će se Lista lijekova sa usklađenim cijenama početi primjenjivati od 12.07.2018. godine.
 

Esencijalna lista lijekova ZDK sa primjenom od 12.07.2018 godine

Pogledaj listu lijekova


Ko je na stranici

We have 20 guests and no members online

Novosti iz ZZO