Sve informacije o zdravstvenom osiguranju možete dobiti pozivom na broj 032/466-285
U skladu sa članom 8. Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i načinu propisivanja i izdavanja lijekova (,,Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/21 i 6/21), Saglasnosti Ministarstva zdravstva broj: 11-33-797-7-3/20 od 22.07.2021. godine i najnovijim maksimalnim cijenama lijekova Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, od 27.07. 2021. godine. primjenjuje se Lista lijekova Zeničko-dobojskog kantona sa usklađenim nivelisanim cijenama lijekova.

Esencijalna lista lijekova sa primjenom od 27.07.2021. godine.

Pogledaj listu lijekova