KUPI MARKICU NE PLAĆAJ PARTICIPACIJU - program traje do 31.03.2019 g.
U skladu sa članom 7. (stavom 2, 3 i 4) Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, usaglašene su cijene lijekova sa Agencijskim cijenama i cijenama Federalnih listi lijekova.
Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 178. sjednici, održanoj dana 21.02.2019. godine je donijela Odluku broj 02-37-2680/19 o izmjenama odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i načinu propisivanja i izdavanja lijekova. Esencijalna lista lijekova sa izmjenama usvojena 21.02.2019.godine.Primjena izmijenjene Liste lijekova prema ovoj Odluci počinje od 16.03.2019. godine

Esencijalna lista lijekova ZDK sa primjenom od 16.03.2019. godine.

Pogledaj listu lijekova

 

Ko je na stranici

We have 81 guests and no members online