KUPI MARKICU NE PLAĆAJ PARTICIPACIJU - program traje do 30.04.2020 g.

U sklopu Zavoda djeluje i dvanaest poslovnica, odnosno na teritoriji svake općine po jedna sa određenim brojem zaposlenih shodno broju osiguranih lica po općinama. U Poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja vrši se izdavanje i ovjera zdravstvenih legitimacija, ovjera i evidentiranje ortopedskih, zubnoprotetskih nadomjestaka i drugih pomagala, prijem i evidentiranje te izdavanje obrazaca u vezi sa sprovođenjem međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju, u dijelu koje se odnosi na zdravstveno osiguranje, obezbjeđuju se svi statistički podaci o osiguranim licima, izvršavaju i druga prava, obaveze i odgovornosti koji su zakonskim propisima i općim aktima Zavoda preneseni u djelokrug Poslovnica

12 poslovnica u Zeničko-dobojskom kantonu i rukovodioci poslovnica

Grad Ime i prezime Email/tel
Zenica Amra Pojskić This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 032-466-261
Kakanj Emina Kulović This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 032- 557-820
Visoko  Halima Bukurević This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 032-731-151
Zavidovići Nermina Mahovac This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 032-877-767
Olovo Sadija Abazović This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 032-828-051
Doboj-Jug Belma Hirkić This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 032-699-111
Breza Đemo Kevrić This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 032-789-180
Maglaj Alma Bradarić This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 032-609-151
Žepče Anna Tadić This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 032-880-606
Vareš Safeta Muftić This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 032-849-070
Tešanj Lejla Hozić This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 032-656-200
Usora Magdalena Penava This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 032-895-257