Kontakti za informacije o uslugama

  1. Informacije za banjsko-klimatsko liječenje 032 466 272
  2. Informacije za ortopedska i druga pomagala 032 466 273
  3. Infromacije za lijekove 032 466 274
  4. Informacije za refundaciju zdravstvenih usluga i liječenja 032 466 271