U skladu sa odredbom člana 97. Zakona o zdravstvenom osiguranju, osnovana je Stručna služba Zavoda, radi obavljanja stručnih administrativnih i drugih poslova Zavoda. Unutrašnja organizacija Stručne službe Zavoda utvrđena je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka. Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK, obavlja poslove sprovođenja obaveznog zdravstvenog osiguranja, normativno-pravne, upravno-pravne, analitičko-planske, finansijsko-računovodstvene i druge administrativne poslove neophodne za što kvalitetnije sprovođenje regulativnih odredbi važećih zakona, podzakonskih akata i drugih propisa koji regulišu određene poslove i zadatke iz djelokruga Zavoda.

Klikom otvori i pogledaj službu

   V.D. Direktor..............................................  Haša Begić dipl.pravnik

- Pomoćnik direktora za zdr. zaštitiu ..........  dr.Indira Mundžić
- Tehnički sekretar .......................................  Muzafera Čančar
- IT Rukovodilac .............................................Muhamed Mehić, dipl. ing. el.teh
- IT Sys. Administrator .................................. Nedžad Hodžić, dipl. ing. Inform
- Interni Revizor ZZO .................................... Amir Zahirović, dipl.oec
- Šef službe .................................................... Haša Begić, dipl. pravnik
- Šef službe .................................................... Omer Avdaković, dipl. oec
- Šef službe .................................................... Petar Marunović, dipl. oec

Ko je na stranici

We have 28 guests and no members online