U skladu sa odredbom člana 97. Zakona o zdravstvenom osiguranju, osnovana je Stručna služba Zavoda, radi obavljanja stručnih administrativnih i drugih poslova Zavoda. Unutrašnja organizacija Stručne službe Zavoda utvrđena je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka. Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK, obavlja poslove sprovođenja obaveznog zdravstvenog osiguranja, normativno-pravne, upravno-pravne, analitičko-planske, finansijsko-računovodstvene i druge administrativne poslove neophodne za što kvalitetnije sprovođenje regulativnih odredbi važećih zakona, podzakonskih akata i drugih propisa koji regulišu određene poslove i zadatke iz djelokruga Zavoda.

Klikom otvori i pogledaj službu

  

Direktor..............................................     prof. Omer Škaljo, 
- Pomoćnik direktora za pravne i opće poslove i poslove finansija ..............Haša Begić, dipl. iur.
- Pomoćnik direktora za zdr. zaštitiu ..............................................................  dr.Indira Mundžić
- Interni Revizor ZZO ......................................................................................    Amir Zahirović, dipl.oec
- IT Rukovodilac ...............................................................................................   Muhamed Mehić, dipl. ing. el.teh. 
- IT Sys. Administrator ....................................................................................   Nedžad Hodžić, dipl. ing. Inform.
- Tehnički sekretar ............................................................................................ 
- Šef službe .................................................... 
- Referent z aposlove organa upravljanja o odnose s javnošću ..................... Seđida Beganović Isaković dipl. iur.
- Šef službe ........................................................................................................ Omer Avdaković, dipl. oec
- Šef službe ......................................................................................................... Petar Marunović, dipl. oec

Ko je na stranici

We have 95 guests and no members online