Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona želi upoznati javnost da smo obaviješteni  od naših osiguranika  o upućenim pozivima navodno iz Zavoda o preporukama za liječenje.  Naime, neimenovane osobe pozivaju naše osiguranike te im nude zdravstvene usluge, a predstavljaju se u ime i po preporuci Zavoda zdravstvenog osiguranja.

S tim u vezi, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona  naglašava da nema nikakve veze s upućenim pozivima, niti bilo kakvu komunikaciju putem mobitela, kao ni preporukama za liječenje. Sve što  uposlenici Zavoda rade je službeno i strogo po propisima i uvažavajući tajnost ličnih podataka, kao I propisanoj proceduri.

Brojevi telefona Zavoda zdravstvenog osiguranja su javni i nalaze se na zvaničnoj web stranici Zavoda http://www.zzozedo.ba/.

Na osnovu čl. 37. , 38. i 99. alineja 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) i  Odluke Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranje  Zeničko-dobojskog kanton broj 01-100-31-279/18 od 16.05.2018. godine Zavod zdravstvenog osiguranja Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona upućuje

J A V N I    P O Z I V

javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnim praksama  sa područja Zeničko-dobojskog kantona za obavljanje usluge skrininga malignoma dojke mamografskim pregledom

Sample image

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona posjetila je delegacija italijanske regije Pijemonte i razgovarali su sa direktoricom Mirzetom Subašić i pomoćnicom direktorice za zdravstvenu zaštitu Indirom dr. Mundžić, te pomoćnikom direktora Knatonalne bolnice Zenica Kasimom Spahićem.

Razgovarano je o unapređenju zdravstva u Zeničko-dobojskom kantonu:

Na osnovu člana 99. i člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju, člana 18.Statuta ZZOZDK i člana 34. Poslovnika o radu UO, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na svojoj 30. sjednici održanoj dana 19.04.2018. godine, donio je
ODLUKU
1.Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona svim osiguranim licima (starijim od 18 godina) koji su obavili uslugu PET/CT dijagnostike može izvršiti refundaciju sredstava u iznosu od 75% po cijeni usluge iz cjenovnika Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH-Fonda solidarnosti, kako slijedi:
-75% od 1.501,00 (hiljadupetstojedna) KM FDG PET/CT niskodozne pretrage,
-75% od 1.686,00 (hiljadušestoosamdesetšest) KM FDG PET/CT pretrage sa kontrastom,
-75% od 1.565,00 (hiljadupetstošezdesetpet) KM FDG pretrage bez kontrasta.
Refundacija se vrši na osnovu zahtjeva osiguranog lica uz dostavljanje originalnog računa za realiziranu jednu od usluga, medicinskog nalaza na kome stoji prijedlog da se uradi potrebna PET/ CT dijagnostika i pisanog nalaza o urađenom PET/CT-u.
2.Odluka stupa na snagu danom donošenja, od kada počinje i primjena Odluke.
3.Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka broj: 01-100-14-194/14 od 14.10.2014. godine.
Broj: 01-100-30-273/18
Zenica, 19.04.2018. godine UPRAVNI ODBOR
#ZaPET/CTRefundacijaTroškova75%

Page 3 of 4

Ko je na stranici

We have 95 guests and no members online

Novosti iz ZZO

Svi osiguranici koji su osigurani preko Zavoda zdravstvenog osiguanja, mogu ovjeriti svoje knjižice u svim poslovnicama u Zeničko-dobojskom kantonu svakim radnim danom ( Ponedjeljak - Petak ) od 7:00 h - 16:00 h. Ostale informacije o uslugama zdravstvenog osiguranja mogu dobiti od 07:00 h - 15:00 h svakim radnim danom ili na telefon 032 466 250 ili na email kzzo.ze@zzozedo.ba.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja