Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

1. Informacije za banjsko-klimatsko liječenje 032 466 272

2. Informacije za ortopedska i druga pomagala 032 466 274

3. Informacije za lijekove 032 466 274

4. Informacije za refundaciju zdravstvenih usluga i liječenja 032 466 271