Zavod zdravstvenog osiguranja ovjerava zdravstvene knjižice do 15:00 h svakim radnim danom.

Zdravstvena zaštita programi i javni pozivi

Klikni da otvoris listu

Javni pozivi za zdravstvene ustanove                                     

NABAVKA ZDRAVSTVENIH USLUGA ERCP I PCNL                    13.05.2022
JAVNI POZIV USLUGE TRANSFUZIJSKE MEDICINE                          22.2.2022
JAVNI POZIV     27.01.2022.
Program ZZ 2023Maglaj      17.01.2023.
Program ZZ 2023 Olovo      17.01.2023.
Program ZZ 2023 Kakanj     17.01.2023.
Program ZZ 2023 BREZA     17.01.2023.
Program TZZ 2023 ZDK      17.01.2023.
Program SZZ 2023 ZDK      17.01.2023.
Program ZZ 2023 Zepce     17.01.2023.
Program ZZ 2023 Visoko   17.01.2023.
Program ZZ 2023 Vares    17.01.2023.
Program ZZ 2023 Usora    17.01.2023.
Program ZZ 2023 Tesanj     17.01.2023.
Program ZZ  2023 Zavidovici      17.01.2023.
 
Program ZZ 2022 Kakanj         04.01.2022
Program ZZ  2022 Breza      04.01.2022
Program ZZ 2022 Olovo      04.01.2022
Program ZZ 2022 Maglaj       04.01.2022
Program ZZ 2022 Vares     04.01.2022
Program ZZ 2022 Zepce      04.01.2022
Program ZZ 2022 Zenica      04.01.2022
Program ZZ 2022 Visoko.     04.01.2022
Obrazac 

Komisija za banjsko-klimatsko liječenje je prvostepena komisija koju imenuje Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona. Komisija ima predsjednika i dva člana, koje iz reda zdravstvenih radnika – ljekara imenuje Upravni odbor, na period u trajanju od četiri godine. 

 

Komisija za banjsko-klimatsko liječenje rješava i odobrava upućivanje osiguranih lica na banjsko-klimatsko liječenje u centre za medicinsku rehabilitaciju sa kojima Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona ima zaključen ugovor. Odobravanje ovog liječenja vrši se na osnovu kriterija koji su utvrđeni u Odluci o kriterijima za upućivanje na banjsko-klimatsko liječenje osiguranih lica Zeničko-dobojskog kantona.

 

Osigurana lica mogu se upućivati na banjsko-klimatsko liječenje samo uz prethodni bolnički tretman na odjelima ortopedije, traumatologije, neurohirurgije, kardiologije, kardiohirurgije, vaskularne hirurgije, plastične hirurgije, neurologije ili drugih kliničkih/bolničkih službi, uz pregled od strane specijaliste fizijatra i proveden fizikalni tretman ambulantno ili stacionarno. Osigurano lice koje je bolnički tretirano može se uputiti na banjsko-klimatsko liječenje u roku od 4 (četiri) mjeseca od datuma otpusta iz bolnice. Izuzetak od navedenog predstavljaju povrede i stanja nakon povreda koja su ambulantno tretirani u trajanju od najmanje 15 dana, a za posljedicu imaju kontrakturu zgloba.

 

Radi ostvarivanja navedenog prava osigurana lica uz Prijedlog za banjsko-klimatsko liječenje koji izdaje doktor porodične medicine treba da dostave sljedeću dokumentaciju:

 

  1. dokaz o bolničkom tretmanu na odjelima ortopedije, traumatologije, neurohirurgije, kardiologije, kardiohirurgije, vaskularne hirurgije, plastične hirurgije, neurologije ili drugih kliničkih/bolničkih službi,

 

  1. dokaz o provedenom fizikalnom tretmanu (ambulantno ili stacionarno)

 

  1. nalaz specijaliste fizijatra kojim se indicira banjsko-klimatsko liječenje.

 

Osigurano lice može koristiti banjsko-klimatsko liječenje samo jedanput u toku 12 mjeseci po osnovu iste dijagnoze.

U slučaju kada je osigurano lice odbijeno od strane Komisije za banjsko-klimatsko liječenje novi zahtjev može podnijeti po isteku roka od 6 mjeseci od dana odbijenog zahtjeva.

ODLUKU O KRITERIJIMA ZA UPUĆIVANJE OSIGURANIH LICA ZENIČKO-DOBOSKOG KANTONA NA BANJSKO-KIMATSKO LIJEČENJE MOŽETE PREUZETI ........ OVDJE