Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

Svi osiguranici koji podnesu zahtjev neće morati dolaziti u Zavod zdravstvenog osiguranja Ze-do kantona nego će od strane Zavoda biti blagovremeno obaviješteni o statusu zahtjeva.

U cilju ostvarenja prava iz Odluke o pravu na biomedicinski potpomognutu oplodnju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa članom 4. navedene Odluke potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev partnera (potpisan od strane oba partnera, sa navedenim imenima i prezimenima, JMBG-ovima, brojevima kontakt telefona, e-mail adresama i adresama stanovanja partnera;
 • Ovjerena izjava da par nema zajedničke djece;
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih za bračne partnere / za vanbračne zajednice ovjerenu notarsku izjavu o dužini trajanja zajedničkog života ne stariju od 6 mjeseci;
 • Medicinski nalazi kojima se dokazuje ispunjavanje uslova propisanih u članu 2. tačka c) i d) Odluke;
 • nalaz doktora medicine specijaliste ginekologije i akušerstva, kojim se potvrđuje da su provedeni postupci utvrđivanja uzroka neplodnosti ili smanjenja plodnosti u skladu sa Smjernicama za liječenje neplodnosti, da postoje indikacije za BMPO u skladu sa Smjernicama, da su iscrpljene sve druge mogućnosti liječenja neplodnosti ili kada hirurška, medikamentozna ili kombinirana terapija nije moguća ili nije uspješna, da je provedeno liječenje parova u skladu sa Smjernicama, da su partneri informirani o BMPO u skladu sa članom 32. Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom (“Službene novine Federacije BiH”, broj 59/18);
 • da je obavljeno testiranje u partnerskoj donaciji u skladu sa Smjernicama i to: anti-HIV-1, anti-HIV-2, HbsAg i anti-HBc, anti- HCV (antitijela na hepatitis C) i sifilis - specifični ili nespecifični treponema test;
 • Kopiju lične karte žene;
 • Obavijest o prebivalištu izdatu od strane MUP-a (CIPS).

NAPOMENA: POTREBNO JE DOSTAVITI ISKLJUČIVO TRAŽENU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU. MOLIMO DA SE NE DOSTAVLJAJU RAČUNI OD RANIJE IZVRŠENIH USLUGA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE.

(Eventualno drugu dokumentaciju u svrhu dokazivanja ispunjenosti uslova propisanih Odlukom o pravu na biomedicinski potpomognutu oplodnju na teret sredstava Zavoda.

Dokumentacija se dostavlja putem pošte na adresu: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, dr. A. A. Borića 28B, 72000 Zenica ili lično na protokol Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, u zapakovanoj koverti sa naznakom “Zahtjev za odobravanje usluga iz oblasti BMPO”. Napominjemo da se uz zahtjev prilaže isključivo kopija dokumentacije, te je potrebno da pacijenti predaju potpunu dokumentaciju.

Popis zdravstvenih ustanova sa kojima je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona zaključio ugovor o obavljanju BMPO:

 1. PZU “Bahceci Health Services BH “ Sarajevo (Hamdije Kreševljakovića 57, Sarajevo)
 2. PZU Ginekološka poliklinika “Korak do života” Tuzla (Prve inžinjerske brigade, Tuzla)
 3. PZU Poliklinika “Bona Dea IVF & Woman Health Center” Sarajevo (Tešanjska 24a, Sarajevo)
 4. Poliklinika “Arbor Vitae dr. Sarić” Mostar (Maršala Tita bb, Mostar)
 5. PZU Zavod za humanu reprodukciju “Dr. Balić” Tuzla (Kojšino 25, Tuzla)
 6. PZU “New Life” Sarajevo (Lepenička 1 Sarajevo)
 7. JU Kantonalna bolnica Zenica, Odjel za humanu reprodukciju, menopauzu i estetsku ginekološku endokrinologiju (Crkvice 67, Zenica)

 

U slučaju negativnog ishoda pokušaja BMPO, bračni/vanbračni par može podnijeti novi zahtjev u prilogu kojeg su obavezni dostaviti otpusno pismo te kopiju medicinske dokumentacije sa naznakom broja prethodnih pokušaja.

Tekst Odluke o pravu na biomedicinski potpomognutu oplodnju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona ( "Službene novine  ZDK” broj: 15/21")

Tekst Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravu na biomedicinski potpomognutu oplodnju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona broj: 01100-67-606/22  od 24.02.2022. godine.

" Tekst Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravu na biomedicinski potpomognutu oplodnju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-100-71-634/22 od 08.04.2022.godine "

 

Odluku, zahtjev i upute možete preuzeti na sljedećim linkovima:

1. Odluka o pravu na BIOMEDICINSKU OPLODNJU na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Ze_do kantona

2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pravu na BMPO Zavoda zdravstvenog osiguranja Ze_do kantona 24.2.2022 .

3. Odluka o Izmjeni Odluke o pravu na BMPO na teret sredstava ZZO ZDK od 08.04.2022.g.

4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pravu na BMPO Zavoda zdravstvenog osiguranja Ze_do kantona 18.10.2022 

5. UPUTE ZA BMPO

6. Zahtjev BMPO 

7. Odluka o izmjeni i dopuni Tarife zdravstvenih usluga u FBiH 1