Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

Uvođenje plaćanja premije-markice zdravstvenog osiguranja je u interesu osiguranih lica koja će imati mogućnost da sami izaberu da li će plaćati participaciju prilikom svakog korištenja primarne,specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu i lijekova sa Esencijalne liste ili će plaćanjem premije zdravstvenog osiguranja biti oslobođeni od plaćanja participacije shodno Odluci o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite. Najveći benefit od uvođenja premije (markica) osjetilo bi radno aktivno stanovništvo iz razloga što ta kategorija nije oslobođena plaćanja participacije, te da prema važećoj Odluci učestvuju u troškovima korištenja zdravstvene zaštite. 

Iznos premije-markice je 20 KM po osiguranom licu, a vrijedi u godinu dana ( npr. ako je uplaćena 10.1.2018. vrijedi do 10.1.2019. godine). Krajnji rok za uplatu premije je 31.03.2018. godine za 2018 godinu. U praksi to znači da radno sposobno stanovništvo plaća prvi pregled kod ljekara primarne zdravstvene zaštite 2 KM, prvi pregled u konsultativno-specijalističkoj . zdravstvenoj zaštiti plaća se 4 KM, laboratorijski nalazi se kreću u rasponu od 2 KM do 15 KM, hormomi štitne žlijezde UZV 10 KM-15 KM po organu, CT dijagnostika od 50 KM-100KM, magnetna rezonanca 100 KM, BO dan u bolnici 5KM itd, mamografija, razbijanje kamneca u bubregu, zatim fizijatrijske usluge, spirometrija. (Pojednostavljeno rečeno radno sposobno stanovništvo plaća participaciju za sve usluge obuhvaćene Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 4/05 od 14.04.2005). Uplatom premije osiguranja radno aktivno stanovništvo ne bi više plaćalo participaciju za navedene usluge. 

Zatim, penzioneri, djeca, RVI i druge kategorije koja su inače oslobođena plaćanja participacije, plaćanjem markice ne bi plaćali 1KM po receptu. Plaćanje premije (markica) je na dobrovoljnoj osnovi tako da osigurana lica koja ne izvrše uplatu premije osiguranja i dalje će plaćati neposredno učešće (participaciju) u skladu sa važećom Odlukom. Premije se odnose isključivo na zdravstvene usluge za koje se naplaćivala participacija, te lijekove sa Esencijalne liste. 

Uplata premije se može izvršiti u bankama i PTT-u, na broj žiroračuna: 1340100000002157, Svrha: Premija osiguranja za 2018. godinu, Primalac: Zavod zdravstvenog osiguranja Ze-do kantona, Vrsta prihoda : 722611. osim ovih podataka na uplatnici napisati lične podatke osiguranog lica ( ime i prezime, adresu, telefon), te u rubrici broj poreznog obveznika JMGB. Sa uplatnicom i zdravstvenom knjižicom, treba doći na šalter poslovnice Zavoda. Za sve ostale informacije, možete se obratiti na šalterima poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona ili kod referenta za informisanje Zavoda, 032 466 271 ili centrala broj: 032 466 250. 

Klikom na linkovima pogledajte !

KO JE OSLOBOĐEN PARTICIPACIJE

 

URNEK UPLATNICE PARTICIPACIJE