Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

Na osnovu člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Sl.novine FBiH”, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/17 i 36/18), člana 60. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona (“Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 11/16 i 9/19), Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na 35. sjednici, održanoj 23.12.2020. godine, donio je

ODLUKA

o produženju važenja Odluke o privremenoj obustavi upućivanja osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona u banjsko klimatska lječilišta

I

Zbog pogoršane epidemiološke situacije izazvane pandemijom COVID-19 produžava se važenje Odluke Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kanotna o privremnoj obustavi upućivanja osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona u  banjsko klimatska lječilišta, broj: 01-100-30-246/20 od 21.10.2020. godine, do daljnjega.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA 

Almir Redžić dipl. pravnik