Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

 

Nakon prestanka stanja prirodne nesreće izazvane objavom pandemije virusom COVID 19,informišemo osiguranike Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona o sljedećem:

  1. Komisija za odobravanje banjsko-klimatskog liječenja će početi sa radom u junu 2020 godine.
  2. Osiguranici medicinsku dokumentaciju uz prijedlog za komisiju,mogu dostaviti putem protokola Zavoda u centralnom objektu u Zenici,ili putem poslovnica Zavoda koje se nalaze u svakoj općini na Kantonu.
  3. Svi predmeti koji su zaprimljeni prije proglašenja prirodne nesreće će se vratiti osiguranicima,kako bi se medicinska dokumentacija zanovila potrebnim nalazima,koji ne mogu biti stariji od 4 mjeseca.
  4. Ukoliko je ,zbog proglašenja stanja prirodne nesreće, bilo slučajeva koji su morali prekinuti započeto korištenje usluga banjsko-klimatskog liječenja,ne mogu nastaviti koristiti liječenje u preostalom broju oodbrenih dana nakon nastalog prekida, jer je takav stav  medicinske struke.
  5. Prioriteti u rješavanju podnešenih zahtjeva za odobravanje banjsko-klimatskog liječenja će biti:

- Djeca sa poteškoćama u razvoju,

- Osiguranici koji se nalaze na bolovanju.

 

                                                                                                                                 STRUČNA SLUŽBA ZAVODA