Sample image

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona posjetila je delegacija italijanske regije Pijemonte i razgovarali su sa direktoricom i pomoćnicom direktorice za zdravstvenu zaštitu Indirom dr. Mundžić, te pomoćnikom direktora Knatonalne bolnice Zenica Kasimom Spahićem.

Razgovarano je o unapređenju zdravstva u Zeničko-dobojskom kantonu:

Posebna pažnja posvećena je projekatima skrininga i to  malignoma dojke mamografskim pregledom, karcionoma grlića materice i kolorektalnog karcinoma,  a pomoć italijanskih stručnjaka bila bi edukacija i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika, koji bi direktno bili uključeni u realizaciju navedenih projekata skrininga. Drugi projekt bio bi organizacija onkološke mreže u Zenici- kazala je direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.  

Obzirom da je već ranije potpisan protokol o saradnju između regije Pijemont i Zeničko-dobojskog kantona, nastavak saradnje od posebnog značaja će biti za unapređenje zdravstvene zaštite osiguranim licima Zeničko-dobojskog kantona. 

Pijemont u ZZO